CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TRANG NHẤT PHÁT

Thứ Hai: 07:30–17:30

Thứ Ba: 07:30–17:30

Thứ Tư: 07:30–17:30

Thứ Năm: 07:30–17:30

Thứ Sáu: 07:30–17:30

Thứ Bảy: 07:30–17:30

Chủ Nhật:  Đóng cửa

Địa chỉ: 1595 Tỉnh Lộ 10 Khu Phố 4 Phường Tân Tạo Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh 700000
MST: 0314721154
Hotline: 090 857 1115  (Mr Nhất)
Email: inoxtannhatphat@gmail.com